Niedziela Misyjna

23 października 2016

banx6

Dziś w całym Kościele w Polsce, już po raz 90.  rozpoczął się doroczny „Tydzień Misyjny”. Obchodzimy go pod hasłem: „Ochrzczony, to znaczy posłany”.

Aktualny rok duszpasterski wypełniony jest tak wieloma treściami i symbolami. Przypominamy sobie znaczenie chrztu św. zarówno dla życia naszego narodu, jak i dla każdego z nas osobiście. Cieszymy się powiewem młodości i entuzjazmu, jakie wniosły w życie Kościoła w Polsce Światowe Dni Młodzieży. Ciągle też „zanurzeni” jesteśmy w klimacie Bożego Miłosierdzia. W tym właśnie kontekście przychodzi nam przeżywać tegoroczny Tydzień Misyjny. Wprowadzeniem w ten szczególny czas duchowego i materialnego wspierania misji staje się refleksja nad naszą, wynikającą z przyjętego przez nas chrztu św., misyjną odpowiedzialnością. Na tym fundamencie pragniemy budować nasze misyjne zaangażowanie i przez kolejne dni Tygodnia Misyjnego zatrzymać się nad inicjatywami Papieskich Dzieł Misyjnych. Każda z nich to zaproszenie, aby dziełu misyjnemu służyć z gorliwością, systematycznie i ofiarnie. Nasza troska o rozwój misji nie kończy się przecież wraz z ostatnim dniem Tygodnia Misyjnego. Wręcz przeciwnie, po głębokim przeżyciu Tygodnia Misyjnego nadejdzie czas, aby jeszcze pełniej być misjonarzem w swoim środowisku i z jeszcze większym oddaniem służyć ewangelizacji „na krańcach świata”

Ks. Tomasz Atłas – Dyrektor Krajowy PDM

Na Mszę Świętą o godz. 10.30, dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci wraz ze swoją opiekunką – p. Moniką Kania – przygotowały Liturgię Słowa, zaś po Eucharystii zaprosiły na kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczą na „Adopcję Serca” – wsparcie wybranego dziecka z krajów misyjnych.

Fotorelacja:

Foto: M. i H. Kania