Peregrynacja relikwii św. Brata Alberta

W roku Św. Brata Alberta z inicjatywy Rycerzy Kolumba naszej parafii gościmy w naszym sanktuarium Jego relikwie. Relikwie zostały przywiezione w piątek 25 sierpnia przez przedstawicieli Rady Rycerzy Kolumba z Częstochowy. Do najbliższej soboty będziemy się modlić przez Jego wstawiennictwo wypraszając potrzebne łaski dla całej parafii. Najważniejszym dniem w czasie peregrynacji będzie niedziela. W tym dniu wierni ucałują relikwie i będą się modlić we własnych intencjach przez wstawiennictwo Świętego, który swoim życiem pokazuje nam jak dostrzec oblicze Chrystusa w drugim człowieku.