BOŻE CIAŁO

31 maja 2018


„On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu…”

Dzisiejsza uroczystość to publiczne wyznanie wiary w Chrystusa obecnego w Eucharystii. Boże Ciało przypomina nam, że Chrystus nie przyszedł na świat po to by zamknąć się w złotych tabernakulach i monstrancjach, ale by być „Bogiem z nami”. Dzisiaj „zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi”. Przychodzi do nas przez posługę kapłana, który mocą Ducha Świętego sprowadza Jego Ciało na ołtarze świata. Uroczystość Bożego Ciała i Msza św. Prymicyjna odprawiana przez księdza Daniela Olejarczyka to Święto Eucharystii i Kapłaństwa. Licznie zgromadzeni wierni na Mszy św. i procesji , wspaniały wystrój ołtarzy oraz przystrojone okna naszych domów i mieszkań to nasze dziękczynienie za to On jest wśród nas.