Diakon Daniel Zadorski w naszej parafii

5 marca 2017

Od dzisiejszej niedzieli sześciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach rozpoczęło swoje Wielkopostne Praktyki Duszpasterskie w różnych parafiach naszej diecezji.

Również w naszej parafii w dniu dzisiejszym swoje praktyki rozpoczął Diakon Daniel Zadorski, pochodzący z parafii Chmielnik. Dołóżmy starań by wśród nas czuł się dobrze, życząc mu jednocześnie by był to czas zdobywania pozytywnych doświadczeń duszpasterskich i umocnienia na ostatnim etapie przygotowania do kapłaństwa.

Pamiętajmy o diakonie Danielu oraz o naszym rodaku – alumnie Albercie w naszych modlitwach