Ważna wiadomość!!!

9 kwietnia 2020

Do czasu obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia /t.j. do 19.04./ do kaplicy na Liturgię Triduum i Świąt wpuszczanych będzie tylko 5 osób. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencje Mszy św.