Duszpasterze

PROBOSZCZ:

Ks. Leszek Dziwosz
Mianowany w 1999 r.
tel. +48 41 394 10 70 lub +48 604 073 251
e-mail: ldziwosz@gmail.com

WIKARIUSZE:

Ks. Maciej Radej
Mianowany w 2014 r.
tel. +48 604 564 295
e-mail:

Ks. Kamil Samiczak
Mianowany w 2017 r.
tel. 514 730 156
e-mail:xcamills@onet.pl

ALUMNI:

Albert Pianka (rok IV)

Grzegorz Sikora (rok III)                                                                                                                                         Krzysztof Stolarczyk (rok I )

WIKARIUSZE, KTÓRZY PRACOWALI W NASZEJ PARAFII:

ks. Zbigniew Kądziela 2000 – 2004

ks. Jarosław Czerkawski 2000 – 2001

ks. Paweł Tambor 2001 – 2003

ks. Adam Paciuch 2003 – 2007

ks. Szymon Górski 2004 – 2006

ks. Waldemar Wrzesień 2006 – 2010

ks. Krzysztof Cebula 2007 – 2011

ks. Henryk Łukasik 2010 – 2012

ks. Karol Słowak 2011 – 2014

ks. Andrzej Kaleta 2012 – 2015

ks. Paweł Rej 2014 – 2017