Duszpasterze

PROBOSZCZ:

Ks. Leszek Dziwosz
Mianowany w 1999 r.
tel. +48 41 394 10 70 lub +48 604 073 251
e-mail: ldziwosz@gmail.com

WIKARIUSZE:

Ks. Michał Segiet
Mianowany w 2021 r.
tel. +48 725019265
e-mail:

Ks. Andrzej Piszczek
Mianowany w 2020 r.
tel. 532 615 477
e-mail: apiszcze11@gmail.com

WIKARIUSZE, KTÓRZY PRACOWALI W NASZEJ PARAFII:

ks. Zbigniew Kądziela 2000 – 2004

ks. Jarosław Czerkawski 2000 – 2001

ks. Paweł Tambor 2001 – 2003

ks. Adam Paciuch 2003 – 2007

ks. Szymon Górski 2004 – 2006

ks. Waldemar Wrzesień 2006 – 2010

ks. Krzysztof Cebula 2007 – 2011

ks. Henryk Łukasik 2010 – 2012

ks. Karol Słowak 2011 – 2014

ks. Andrzej Kaleta 2012 – 2015

ks. Paweł Rej 2014 – 2017

ks. Kamil Samiczak – 2017 – 2020

ks. Maciej Radej – 2014 – 2021