„Jest za co dziękować …” – Rocznica I Komunii św.

17 maja 2018


Rok temu, dokładnie 06 maja 2017 r. grupa licząca 58 dzieci, przystąpiła po raz pierwszy do Komunii św. Wdzięczność i podziękowanie za ten „Błogosławiony Owoc na życie wieczne”, dzieci i ich rodzice składali Bogu w czasie Eucharystii w naszym parafialnym Wieczerniku. Ks. Proboszcz w kazaniu przypomniał, aby ten szczególny dar, był zawsze wielką troską dzieci i ich opiekunów. Msza św. niedzielna to wyjątkowo ważny moment życia rodziny i warto, aby każdy człowiek – a szczególnie dzieci – były blisko Boga. Uczniowie czwartych klas mieli możliwość dziękowania za odprawiane pierwsze piątki miesiąca, za praktykę sakramentalnej spowiedzi, codziennej modlitwy, zaangażowania w katechezę, itd. Dzieci pamiętają z lekcji religii, że jest jeden; jedyny, najpiękniejszy strój, w który nas ubrał Bóg w czasie Chrztu Świętego – to jest szata naszej wiary – która jest zawsze szatą naszej wielkości. Można „wyrosnąć” ze stroju komunijnego [a nawet trzeba], ale wielkim smutkiem jest, gdy ktoś pozbywa się szaty Boga. Brak szaty zbawienia – brak wiary, jest zawsze wielkim smutkiem Kościoła. Nie zapominajmy o tym.(hom. MR)

Na zakończenie Mszy św., przed rozesłaniem, ks. Proboszcz w losowaniu rozdał  młodym uczestnikom zgromadzenia liturgicznego nagrody misyjne, które zostawił po piątkowym spotkaniu z tegorocznymi dziećmi pierwszokomunijnymi misjonarz z Brazylii ks. Piotr Pochopień. Łuk i pluszowa pantera znalazły swoich nowych właścicieli. Niech im przyniosą dużo radości.

 Pokój i dobro