Chór Seniora „Niezastąpieni”

Chór Seniora „Niezastąpieni” istnieje ponad 25 lat. Członkowie chóru, to w większości ludzie starsi, często obarczeni jeszcze obowiązkami w stosunku do najbliższych. Mimo tego, kosztem własnego odpoczynku, poświęcając swój czas  potrafią  angażować się w życie własnego środowiska, regionu, a także poza granicami województwa. Biorą udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach państwowych i kościelnych, takich jak akademie, koncerty charytatywne, dożynki itp. Systematycznie spotykają się na próbach w miejscowym Domu Kultury. Uczestniczą w konkursach, przeglądach, festiwalach, zajmując czołowe lokaty. Oddają się pasji śpiewania zgodnie ze słowami J. W. Goethe’go:

Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,

tam dobre serca ludzie mają

źli ludzie wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają.

Chór występuje z urozmaiconym repertuarem, do którego należą: pieśni religijne, patriotyczne, rozrywkowe, harcerskie, biesiadne. Chór koncertował również w wielu sanktuariach Maryjnych: w Częstochowie, Licheniu, Leśniowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, w Zakopanem na Krzeptówkach, w Rychwałdzie, Gietrzwałdzie, Wadowicach, także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W ubiegłym roku w Kielcach chór zajął II miejsce na Festiwalu Piosenki Inspirującej „Wiecznie Młodzi”, zaś w Warszawie, w XII Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Seniorów „Teraz My”, otrzymał wyróżnienie. Członkowie chóru to ludzie, którzy kochają śpiew. Piosenka ich łączy, tworząc „jedną wielką rodzinę”.

„To co wciąż robimy, stanowi o nas.”
Arystoteles

Senior

Artykuł zamieszczony w gazetce
„Posłaniec Parafialny” 2 (12) / 2015