Koła różańcowe

Intencja Modlitewna dla Kół Różańcowych na miesiąc styczeń:

„Za wszystkich, którzy w minionym roku modlitewnie i materialnie wspierali budowę naszego kościoła”

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennej modlitwie dziesiątką różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle ile jest tajemnic różańcowych. Każde z kół ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy). Koła różańcowe istniejące przy naszej parafii spotykają się w kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 7.30. Wtedy przed modlitwą dziesiątką różańca, następuje podanie intencji modlitewnej na dany miesiąc.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy. Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności kół różańcowych prosimy o zgłoszenie do zakrystii.

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE

Część radosna (poniedziałki i soboty)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część światła (czwartki)

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Część bolesna (wtorki i piątki)

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Droga krzyżowa
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Część chwalebna (środy i niedziele)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi