Krąg Biblijny

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”
(Mt 18, 20)

To cytat, który przyświeca działalności Kręgu Biblijnego działającego w naszej parafii – wspólnocie, dla której ogromne znaczenie ma spotkanie ze Słowem Bożym, poznawanie Ewangelii oraz zgłębianie jej przesłania. Pierwszy Krąg powstał w naszej parafii w 2001 r. i był prowadzony przez ks. Pawła Tambora do roku 2003. Po długoletniej przerwie, z inicjatywy ks. Andrzeja Kalety, jego działalność została wznowiona 1 lutego 2014 r. Obecnie spotkania odbywają się w grupie 10 – 15 osobowej w każdy poniedziałek o godz. 18.00 w salce parafialnej w Kaplicy i są prowadzone przez ks. Macieja Radeja.

Celem spotkań jest ukazanie sposobu, w jaki można poznawać Pismo Święte jako słowo Boże. Jest to również forma przygotowania do pełniejszego uczestniczenia we Mszy Świętej. Spotkania Kręgu Biblijnego rozpoczynamy po zapaleniu świecy i od modlitwy o światło Ducha Świętego. Modlimy się również o prawidłowe odczytanie tekstu Pisma Świętego i ożywienie naszych serc. Dzielimy się następnie swoimi przemyśleniami na temat Ewangelii omawianej na poprzednim spotkaniu i roli jaką odegrało jej przesłanie w naszym życiu. Później odczytywana jest na głos Ewangelia, której tekst jest rozważany na najbliższej niedzielnej Mszy Świętej. Po odczytaniu jego treści, chwilę rozmyślamy, a potem dzielimy się w kręgu tym, co nas dotknęło, naszymi spostrzeżeniami, wątpliwościami  próbując rozwikłać znaczenie tekstu liturgicznego. Sięgamy również do czytań powiązanych z jej treścią. W czasie rozważań podejmujemy również próbę postawienia pytań dotyczących realizacji Słowa w życiu. Spotkanie kończy się modlitwą, która stanowi dziękczynienie za wzmocnienie żywej wiary.

Uczestnictwo w spotkaniach jest dla naszej grupy z jednej strony okazją do pogłębienia wiedzy o Piśmie Świętym, z drugiej – wezwaniem do dzielenia się swoją wiarą. Wielokrotnie przekonujemy się o tym, jak ważne jest aby osobiście pochylać się nad świętym tekstem i zastanawiać, jak można wprowadzić treść nauczania biblijnego do swojego życia.
Księża stanowią ogromne wsparcie w pojmowaniu zawiłości tekstu. Służą oni kręgowi swoją wiedzą doktrynalną, doświadczeniem duszpasterskim, a przede wszystkim przez swoje kapłaństwo wprowadzają Jezusa Chrystusa w życie naszej wspólnoty. Poprzez czytanie Pisma Świętego w grupie, możemy zapoznać się z symboliką słów, uwarunkowaniem historycznym czy kulturowym tamtego okresu, łatwiej możemy zrozumieć Słowo Boże – ujrzeć właściwy Jego sens i przesłanie.

Krąg Biblijny jest przede wszystkim zaproszeniem do podjęcia rozmów o Biblii, stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Spotkania są sposobem na to, by pogłębić swoją wiarę i ożywić życie duchowe. Umożliwiają one stworzenie przestrzeni dla Ducha Świętego, który „mieszka” w Słowie Bożym, pozwalają na wejście w głębszą zażyłość ze Słowem Bożym. Rozmowy prowadzone w Kręgu pozwalają na ukształtowanie właściwego obrazu Boga i lepsze poznawanie siebie oraz zrozumienie tego, czy w ogóle pragniemy usłyszeć co Bóg chce powiedzieć. Rozmowy uczą modlitwy Słowem Bożym oraz umacniają potrzebę poznawania Jezusa.

Członkiem Kręgu może zostać każdy, kto pragnie pogłębiać swoją formację intelektualną i duchową w zakresie wiedzy religijnej.

Zapraszamy więc wszystkich chętnych – młodych i dorosłych – do wspólnego rozważania Pisma Świętego pod przewodnictwem naszego kapłana. Zapraszamy w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej do salki w naszej kaplicy. Prosimy o zebranie ze sobą Biblii.

Uczestnicy Kręgu Biblijnego

Artykuł zamieszczony w gazetce
„Posłaniec Parafialny” 7 (7) / 2014