Ministranci

 

REGULAMIN LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
przy parafii bł. ks. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie

Ministranci wypełniając swoją posługę liturgiczną powinni kierować się dobrem wspólnoty Kościoła, w której centrum i istotę stanowi Bóg w Trójcy Jedyny.

I. Uwagi ogólne

 1. Ministranci przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
 2. Ministranci służący przy ołtarzu powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
 3. Ministranci nie rozmawiają ze sobą w zakrystii. Mogą jedynie półgłosem ustalić funkcje liturgiczne.
 4. Strój ministranta powinien być zawsze czysty i wyprasowany.
 5. Strojem ministranta jest komża lub alba z cingulum w kolorze odpowiadającym stopniom posługi.
 6. Nieobecność na obowiązkach i spotkaniach ministranckich można usprawiedliwiać u księdza opiekuna przynosząc usprawiedliwienie z podpisem rodzica na najbliższe spotkanie – zbiórkę.

II. Modlitwa przed i po służbie

 1. Ministranci ustawiają się do służenia minimum 2 minuty przed Mszą św. lub nabożeństwem. Przed Mszą św. obowiązkowa jest modlitwa.
 2. Po Mszy św. ministranci odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.

III. Służba liturgiczna

 1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku.
 2. Grupowy albo najstarszy ministrant wyznacza funkcje liturgiczne.
 3. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się, nie śmieją się i nie rozmawiają.
 4. Każdy ministrant zobowiązany jest do obowiązkowego służenia raz w tygodniu oraz do przychodzenia na wyznaczoną grafikiem Mszę św. niedzielną. Odnotowuje ten fakt w „Zeszycie służby ministranckiej” zaznaczając: datę służenia, godzinę i uzyskaną punktację oraz daje do podpisu obecnemu w zakrystii kapłanowi.
 5. Wszystkie funkcje na Mszy św. wykonują tylko i wyłącznie ministranci. Jeżeli nie ma ministranta, te czynność wykonuje kościelny.
 6. Do paten służą ministranci najwyżsi wzrostem.
 7. Ministranci sumiennie zapoznają się z grafikiem służenia codziennego i niedzielnego. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.
 8. Za porządek w szafach ze strojami liturgicznymi odpowiedzialni są wszyscy ministranci.
 9. Miejscem, gdzie ubieramy strój liturgiczny oraz go zdejmujemy, jest zakrystia ministrancka.
 10. Gdy na Mszy św. obecny jest lektor, to on ma obowiązek czytać liturgię słowa (I i II lekcję), natomiast innym ministrantom wolno czytać modlitwę wiernych (wcześniej przygotowaną), o czym powiadamiają przed Mszą św. ks. Opiekuna lub głównego celebransa.
 11. Ministranci dbają o wygląd zewnętrzny: umyte ręce, uczesanie, odpowiednie obuwie.
 12. Podczas Mszy św. lub nabożeństwa nie wolno wychodzić do zakrystii (chyba że zachodzi taka potrzeba).

IV. Zbiórki

 1. Kandydatów na ministrantów.
 2. Lektorów i ministrantów „starszych” oraz ministrantów „młodszych”.
 3. Przed uroczystościami odbywają się zbiórki zarówno kandydatów, jak i lektorów i ministrantów.

Swoją postawą i zachowaniem dajmy wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.