Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w naszej parafii powstało w 1999 r. prowadziła je siostra Petronia, pod przewodnictwem  proboszcza ks. Leszka Dziwosza. W latach 2003-2007  PDMD prowadziła katechetka Pani Katarzyna. Z ubiegłych lat powstała piękna kronika która jest nadal aktualizowana. Po krótkiej przerwie nieobecności wiosną 2009 r. w parafii powstaje nowe kółko misyjne które działa do dziś. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, pozostając wierne intencjom założyciela Karola de Forbin-Janson,  dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dzieło stara się zwrócić uwagę najmłodszych na potrzeby ich braci nie znających jeszcze Chrystusa oraz pracy misjonarzy.

Każde cotygodniowe spotkanie rozpoczynamy modlitwą w intencji misji i w ten sposób stajemy się Małymi Misjonarzami Jezusa. Modlitwa jest nieustannym wspieraniem misji Kościoła. Przez modlitwę dzieci towarzyszą misjonarzom i wypraszają skuteczność głoszonego przez nich Bożego słowa. Podejmujemy w całym roku różne zadania i akcje np. jako wolontariusze czynnie wspieraliśmy  akcje „podziel się posiłkiem” zbieraliśmy maskotki dla dzieci, zużyte znaczki pocztowe, wielokrotnie organizowaliśmy loterię fantową, kiermasz ciast i ozdób świątecznych, nasze oszczędności są przekazywane dla dzieci z krajów misyjnych. W ten sposób uwrażliwiamy naszą parafię na potrzeby misyjne i uświadamiamy naszą odpowiedzialność za misje. W Tygodniu Misyjnym jesteśmy inicjatorami modlitwy różańcowej, nawet w językach kontynentalnych, w okresie Bożego Narodzenia kolędujemy po domach głosząc dobrą nowiną, a zebrane fundusze są w całości przeznaczane na pomoc misjom, wspieraliśmy dzieci z Pakistanu, Ugandy, Sudanu Południowego i Wietnamu. W święto Trzech  Króli 2012 r. na Mszy św.  przedstawialiśmy Jasełka o tematyce misyjnej. W Wielkim Poście przygotowujemy nabożeństwo Misyjnej Drogi Krzyżowej i Adoracji przy Grobie Pana. Nasze ognisko w latach 2009-2010 włączyło się w akcje Adopcja Serca – przy Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym — opiekowaliśmy się 13-letni chłopcem Pie z Rwandy w Afryce. Pie dzięki naszej pomocy materialnej chodził do szkoły i miał zapewnione odpowiednie warunki do życia. Nasze spotkania to nie tylko modlitwa i wyrzeczenia na rzecz misji, to także wspólna zabawa, liczne wycieczki, ogniska, kulig – mile spędzony czas. Grupa dzieci jest ze sobą bardzo zżyta i czujemy się jak w małej, kochającej się rodzinie.

W 2010 r. braliśmy udział w ogólnopolskim Kongresie Misyjnym w Częstochowie gdzie mieliśmy możliwość poznać dzieci z całej Polski działające w PDMD. W 2013 r. uczestniczyliśmy w Kongresie Misyjnym w Myszkowie-Mrzygłów. W tym roku odpowiedzieliśmy na apel Fundacji Humanitarnej Redemptoris Missio „Opatrunek na ratunek” wysyłając paczkę. Latem corocznie udajemy się do Skorzeszyc na wakacyjny odpoczynek z Bogiem, aby jeszcze bardziej poznać świat misyjny i nabrać sił do dalszej pracy.

Monika Kania
Opiekun PDMD

Artykuł zamieszczony w gazetce
„Posłaniec Parafialny” 5 (5) / 2014