Patron Parafii

pawlo maly

Wizerunek Patrona parafii
bł. ks. Józefa Pawłowskiego
umieszczony na frontonie naszej kaplicy

Bł. ks. Józef Pawłowski urodził się w Proszowicach 09.08.1890 r. Po ukończeniu gimnazjum w Pińczowie wystąpił w 1906 r. do Seminarium Duchownego w Kielcach. W latach 1911-1915 studiował na Katolickim Uniwersytecie w Insbrucku /Austria/, uzyskując dyplom doktora teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 13.07.1913 r. W roku 1916 został mianowany profesorem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, a w dwa lata później objął funkcję wicerektora. W latach 1936 -1939 był rektorem seminarium. Jako rektor przejawiał szczególną troskę o formację duchową i rozwój życia liturgicznego wychowanków. Rozwijał również działalność duszpasterską.

Od 16.11.1939 r. był proboszczem parafii katedralnej w Kielcach. W trudnym okresie okupacji hitlerowskiej prowadził ofiarną działalność charytatywną. W kazaniach budził ducha patriotyzmu i nadziei. Został aresztowany 10.02.1941 r. i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a następnie do Dachau, gdzie otrzymał numer obozowy 25286. W Dachau przebywał siedem miesięcy i tam 09.11.1942 r. został stracony.

W dniu 13.06.1999 r. podczas pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie 108 Męczenników II wojny światowej. W ich gronie znajduje się także ks. Józef Pawłowski, którego mottem życia i kapłańskiego posługiwania były słowa wypowiedziane przez niego w Dachau:

„Pan Bóg jest dobry. Z najbardziej beznadziejnych sytuacji znajdzie zawsze niespodziewane, radosne wyjście”.

Nowa parafia we Włoszczowie erygowana przez ks. bpa Ordynariusza Kazimierza Ryczana, wkrótce po beatyfikacji otrzymała swojego patrona – kapłana i męczennika: Bł. ks. Józefa Pawłowskiego.

Ks. Leszek Dziwosz
Proboszcz