II diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych 2018

28 stycznia 2018