III Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych

12 stycznia 2019


W dniu 12.01.2019 r. miało miejsce III Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych w Sanktuarium Św. Józefa Opiekuna rodziny w Kielcach. Grupa dzieci z naszej parafii, działających w PDMD, uczestniczyło w tym spotkaniu. Mszę świętą sprawował biskup Andrzej Kaleta. W swojej homilii podkreślił, że „na nas wszystkich spoczywa obowiązek głoszenia Ewangelii i dzielenia się darem wiary. Każdy z nas może uczestniczyć w dziele misyjnym kościoła. Kolędnicy misyjni są tego najlepszym przykładem.”
Dzieci z naszej parafii zaprezentowały scenkę kolędników misyjnych oraz przygotowały liturgię mszy świętej.
Ks. Łukasz Zygmunt – dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej gorąco dziękował wszystkim małym kolędnikom za duchową, modlitewną i materialna pomoc rówieśnikom z krajów misyjnych. „Jestem pełen podziwu dla ich ogromnego zaangażowania” – powiedział na zakończenie spotkania.