Informacje ogólne dotyczące Sakramentu Chrztu Świetego

Uroczysty chrzest w naszym kościele odprawiamy się w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00, natomiast w uzasadnionych przypadkach w soboty o ustalonej godzinie.

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

  • Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
  •  Nazwiska i imiona rodziców chrzestnych oraz ich adres zamieszkania
  •  Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

  • niewierzący czy osoby innej wiary,
  • osoby niepraktykujące,
  • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
  • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
  • prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Warto zobaczyć: http://7pierwszych.pl/chrzest/