Jałmużna Wielkopostna

5 marca 2017

Jak co roku, nasza parafia włacza się w akcje „Jałmużna Wielkopostna”, organizowaną przez Caritas Polska, Prawosławną „Eleos” i Ewangelicką „Diakonia”.

Drobne datki zbierane przez młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym. Zachęcamy również dorosłych do wzięcia udziału w tej inicjatywie. Drobne datki można wrzucać do puszki przy głównym wyjściu z kaplicy.

Tegoroczna akcja prowadzona jest pt. Skarbonka Miłosierdzia i może być dobrym narzędziem do realizacji idei pomagania Św. Brata Alberta, który zachęcał: „powinno się być dobrym jak chleb”. Rok 2017 przeżywamy przecież jako Rok Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Skarbonka powinna trafić do dzieci, a przez nie do domu rodzinnego i tam inspirować wszystkich członków rodziny do wielkopostnego wyrzeczenia.

Więcej: www.caritas.pl