Pogrzeb

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2Mch 12,43-45)

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego. W kancelarii należy okazać:

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, kartę zgonu
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,
  • Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Świętej(z przyjęciem Komunii św.), wiec zapraszamy do skorzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania. Warto również naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy Świętych za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.