Ślub

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”
(Mk 10,6-9)

Narzeczeni – z których przynajmniej jedno aktualnie mieszka na terenie naszej parafii.

Na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa przedstawiają osobiście w kancelarii następujące dokumenty:

  • Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  • Dowody osobiste
  • Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego:
  • W przypadku ślubu konkordatowego jest to zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach.
  • Jeżeli ma to być tylko ślub kościelny – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego (oryginał Odpisu Aktu Małżeństwa) z odpowiedniego USC.
  • W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

 

Rozmowa duszpasterska z tymi Narzeczonymi odbywa się poprzez spisanie protokołu przedślubnego, wystawienie zapowiedzi i innych ustaleń szczegółowych. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godziny, dlatego należy umówić się (np. telefonicznie) na konkretny termin najlepiej poza godzinami pracy kancelarii.

Narzeczeni spoza parafii

Zgłaszają się oni najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać dokument (Licencja / Litterae dimissoriae) upoważniający nasza parafię do pobłogosławienia ich małżeństwa.

UWAGI:

  • Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja daty i godziny, którą trzeba będzie potwierdzić w odpowiednim czasie.
  • Nie zapominamy o spowiedziach przedślubnych: I – zaraz po spisaniu protokołu II – tuż przed ślubem.

Warto zobaczyć: http://7pierwszych.pl/malzenstwo/