Kolędnicy Misyjni z PDMD

26 grudnia 2017

Corocznym zwyczajem w Dzień Bożego Narodzenia do drzwi naszych domów zastukali mali kolędnicy.  W swoim kolędowaniu dzieci z PDMD naszej parafii niosły Dobrą Nowinę o Bożym Narodzeniu  oraz głosiły orędzie miłosierdzia, które uwrażliwia serce na potrzeby innych zwłaszcza  potrzebujących. W tym roku dzieci PDMD zebranymi ofiarami pragną wesprzeć dzieci z Syrii i Libanu, krajów dotkniętych konfliktami zbrojnymi w których dzieci pozbawione są swoich domów, możliwości nauki i swojego dzieciństwa. Przesłaniem tegorocznego kolędowania dzieci były słowa: „Zaniechajmy wszelkich sporów, złączmy dłonie na znak pokoju. Niechaj wnoszą nadzieje i miłość chroniąc życie i budując przyjaźń”.