Komunikat Biskupa
Jana Piotrowskiego

14 stycznia 2017

Drodzy Diecezjanie!

Boża Opatrzność daje nam nowy dar czasu, jakim jest rok 2017. Jest on przed nami jako wyzwanie ewangelizacyjne w myśl słów Pana Jezusa: „Idźcie i głoście” (Mk 16,15). Jednym ze sposobów głoszenia Dobrej Nowiny jest świadectwo wiary, modlitwa i gotowość do spotkania z drugim człowiekiem. Od lat Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Tym razem dwudzieste ogólnopolskie uroczyste obchody tego Dnia odbędą się Kielcach 17 stycznia br., a ich mottem będą słowa proroka Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja dałem się uwieść” (Jr 20,7).

Niech zatem Boże słowo poprowadzi nas katolików i żydów wspólną drogą modlitwy i dialogu. Módlmy się za siebie wzajemnie, aby Bóg, Ojciec wszystkich ludów i narodów, obdarzył nas pokojem i miłością przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela.

Z darem pasterskiego błogosławieństwa

Wasz Biskup

† Jan Piotrowski