Komunikat Biskupa Kieleckiego
Jana Piotrowskiego

20 lutego 2017

Z okazji rozpoczynającego się 26 lutego 50. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, biskup kielecki Jan Piotrowski wystosował do Diecezjan komunikat.

Drodzy Diecezjanie!

W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu. Jest on szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa.
Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej ojczyzny.

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa
Wasz Biskup
† Jan Piotrowski