Nabożeństwo Fatimskie – Witaj Królowo pełna wdzięku! (Cantic. XXXVI)

16 czerwca 2018


Ja miłosierdzia jestem Matką, pełną miłości i słodyczy. (Cantic. LIII) Tymi słowami św. Tomasz a Kempis wprowadza nas w liturgię nabożeństwa fatimskiego. Razem ze  św. Hiacyntą, św. Franciszkiem i Łucją wpatrujemy się Niepokalane Serce Maryi, rozważamy tajemnice Jej błogosławionego życia. W miesiącu czerwcu, uroczystej Maszy św. i procesji, przewodniczył Ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, ks. dr Adam Wilczyński. Kaznodzieja uwrażliwiał uczestników liturgii na potrzebę oczyszczania pamięci i sumienia, aby serce człowieka było zawsze zdolne nawracać się do Boga. Przewrotność szatana można bowiem pokonać tylko życiem w prawdzie. W modlitwie uczestniczył także neoprezbiter ks. Daniel Olejarczyk, który w naszej parafii odbywał praktykę diakońską. Na początku Mszy św. ks. Proboszcz zawierzył wspólnej modlitwie sprawy naszej Parafii, szczególnie budującego się Kościoła, wszystkich ludzi chorych i cierpiących, a także intencję modlitwy o nowe powołania. Już tradycyjnie to wieczorne nabożeństwo zgromadziło licznych czcicieli Maryi i jej Syna. Rodzinny klimat wspólnoty modlitewnej, bardzo ucieszył Ojca Adama. Zwieńczeniem procesji światła, była modlitwa zawierzenia: „Pod Twoją obronę…” i kapłańskie błogosławieństwo. Czekamy na spotkanie w miesiącu lipcu, na które już serdecznie zapraszamy. Zachęcamy także do praktykowania modlitwy różańcowej w naszych domach.  Jak mawiał wspomniany św. Tomasz a Kempis:  Niech „Zdrowaś Maryjo”, będzie często na ustach twoich, a napełni cię pocieszenie Ducha Świętego. Samotność i milczenie, modlitwa i post – to oręż mnichów. Pracować w dzień, czuwać i modlić się nocą to szczególne ćwiczenie świętych. Bogu i aniołom jest to miłe, demonom przeciwne, młodzieńcom pożyteczne, a starcom przyjemne, leniwcom ciężkie, pobożnym zaś lekkie i słodkie. (Epitaphium monachorum, capit. III)