Narodzenie Pańskie

25 grudnia 2016

Święta Narodzenia Pańskiego to czas spotkań oraz przyjmowania gości. Również nasza wspólnota parafialna dziś gościła dawnego wikariusza, a dzisiejszego Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – ks. Pawła Tambora. Dzielił się z nami radością z Narodzenia Pana Jezusa i przez cały dzień głosił Słowo Boże.

Jako wspólnota parafialna, dziś podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 złożyliśmy podziękowanie właścicielom firmy „Strunobet” za  pomoc materiałową i materialną w budowie kościoła i w wykonaniu dachu. Wyrazy wdzięczności skierowaliśmy również dla właściciela firmy „Effector” za pomoc materialną w budowie oraz za wykonanie okien i drzwi dzięki którym mamy zamknięty budynek kościoła.