Nasi Kolędnicy Misyjni w Bazylice Katedralnej w Kielcach- Relacja filmowa

9 stycznia 2017