Niedziela Misyjna „Pełni Ducha i Posłani” /21.10.2018r./

21 października 2018


Przeżywana dziś Niedziela Misyjna rozpoczyna  Tydzień Misyjny.  To czas większego zaangażowania dla wszystkich, którzy biorą sobie do serca misyjny nakaz Jezusa. To również czas okazywania naszej wdzięczności za dar wiary i szczególnej pamięci o misjonarzach. Aktywny udział w dziele misyjnym Kościoła biorą dzieci z PDMD naszej parafii. Mali misjonarze poprzez przygotowaną dziś Liturgię oraz całoroczna pracę , zaangażowanie i misyjny zapal  pokazują , że będąc dzieckiem tak wiele można zrobić by Radosna Nowina docierała na krańce świata.