Niedziela Misyjna

22 października 2017

Rozpoczęty dziś Tydzień Misyjny ma na celu rozbudzenie ducha misyjnego oraz uświadomienie, że misjonarzem ma być każdy z nas. Daru wiary, który otrzymaliśmy nie możemy zacisnąć w naszej dłoni. Mamy go pomnażać i nim się dzielić. Misja głoszenie ewangelii aż po krańce świata ma być troską każdego z nas. Grupa dzieci z PDMD działająca od początku istnienia naszej parafii daje przykład, że będąc nawet małym dzieckiem można być gorliwym i skutecznym misjonarzem. Dzieci poprzez osobistą formację, przybliżanie tematyki misyjnej, duchową adopcje dziecka z kraju misyjnego oraz  materialne wsparcie pracy misjonarzy pracujących na różnych kontynentach dają dobry przykład zaangażowania w Misyjne Dzieło Kościoła. W Niedzielę Misyjną dzieci z PDMD pok kierunkiem swojej opiekunki Pani Moniki Kani przygotowały Liturgię i modliły się w intencji Misji.