Niedziela Palmowa w naszym sanktuarium

14 kwietnia 2019


„Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.” 

W uroczystej atmosferze świętowaliśmy wjazd Jezusa do Jerozolimy gdzie dokonają się zbawcze wydarzenia Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Z palmami w rękach czciliśmy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa za Którym podążamy do wiecznego Jeruzalem. Jak co roku uroczystość uświetnił konkurs palm wykonanych własnoręcznie przez dzieci.