Obchody Niedzieli Palmowej

25 marca 2018


„Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach.”. Ew. Mr.

Uroczyste obchody wjazdu Jezusa do Jerozolimy rozpoczęły Wielki Tydzień. Jak co roku w naszym sanktuarium odbył się konkurs palm wykonanych przez dzieci.