Obchody Święta Niepodległości w naszym sanktuarium

12 listopada 2017

O  Ojczyźnie mówimy, że jest naszą Matką. Matkę trzeba szanować i kochać, trzeba okazywać Jej wdzięczność i Jej służyć, umieć Jej słuchać i być zdolnym do poświęceń. W ramach obchodów Święta Niepodległości w naszej parafii dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 we Włoszczowie przedstawiły w naszym sanktuarium piękny, wzruszający program o umiłowaniu Ojczyzny i wdzięczności za wolność. Pełne patriotyzmu słowa, śpiew pieśni patriotycznych i zaprezentowane tańce narodowe w wykonaniu najmłodszych Polaków wywołały wśród wszystkich uczestników wzruszenie i podziw. Zarówno wychowawcom jak dzieciom dziękujemy za piękną lekcję historii Polski.