Odpust ku czci bł. ks. J. Pawłowskiego – Sakrament Bierzmowania

18 czerwca 2018


„Nie ma grobu bł. ks. J. Pawłowskiego. Nie ma grobów Jego pozostałych 107 towarzyszy. Nie składano kwiatów na ich grobach w dniu Wszystkich Świętych. Spalono ich ciała , by nie przypominały ich wiary, by na ich grobach nie stawiano krzyża, symbolu wiary zmarłych. Tymczasem Bóg upomniała się o ich wiarę, która przetrwała nienawiść, pogardę , cierpienie, upokorzenie, niewole i gwałt… Jan Paweł II ogłosił światu przez beatyfikację 108 męczenników , że wiara jest mocniejsza aniżeli prześladowanie i śmierć. Ogłosił Polakom i światu, że przyjaciele Chrystusa promieniują czynami sięgającymi w nieśmiertelność”. /fragment homilii bp Kazimierza Ryczana /

Od ponad 18 lat jest naszym duchowym przewodnikiem. Wskazuje drogę. Oświeca drogi codzienności i dyskretnie podpowiada „Pan Bóg jest dobry. Z najbardziej beznadziejnych sytuacji znajdzie zawsze niespodziewane, radosne wyjście” – nasz Patron bł. ks. Józef Pawłowskie. Uroczystościom odpustowym ku Jego czci przewodniczył. ks. Bp Piotr Skucha z diecezji sosnowieckiej. Ksiądz biskup udzielił też Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas II gimnazjum.

Bł. ks. Józefie Pawłowski  oręduj za nami i prowadź naszą wspólnotę drogami wiary i miłości.