Ogłoszenia duszpasterskie
I Niedzieli Wielkiego Postu /14.02.2016r./

13 lutego 2016

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych:
Drogi Krzyżowej odprawianej w każdy piątek : dla dzieci – o godz. 16.30; dla dorosłych –  po Mszy św. o godz. 17.00; dla młodzieży – o godz. 19.00 oraz Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym odprawianych
w niedziele o godz. 16.30.

W przedsionku kaplicy przez okres trwania Wielkiego Postu można składać jałmużnę wielkopostną na pomoc potrzebującym.

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego Postu
/13 marca/.

W dniach 18 – 20 lutego 2016 roku (od czwartku do soboty) w kościele seminaryjnym p.w. Świętej Trójcy w Kielcach odbędą się rekolekcje dla prawników. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i refleksji nie tylko osoby wykonujące zawody prawnicze, ale również urzędników i wszystkich zainteresowanych. Program rekolekcji obejmuje wspólną Eucharystię sprawowaną o godz. 18.00 i następującą po niej konferencję. W sobotę możliwość skorzystania z sakramentu pokuty od godz. 17.00 Rekolekcje wygłosi ks. Michał Olejarczyk, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Początek rekolekcji w czwartek o godz. 18.00.

Ks. proboszcz składa podziękowanie za ofiary złożone w minioną niedzielę na prace przy pokryciu kościoła w wysokości 4720 zł.