Ogłoszenia duszpasterskie II Niedzieli Wielkanocy / 24.04.2022r./

23 kwietnia 2022

DziS o godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu.

We wtorek uroczystość Św. Wojciech biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nabożeństwa majowe, które będą odprawiane : w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00; w niedziele o godz. 16.30. Druga Msza św. w dni powszednie będzie odprawiana o godz. 17.50. Prosimy o zadbanie o przydrożne krzyże i figury oraz zachęcamy do kultywowania pięknego zwyczaju gromadzenia się przy nich na „majówki”.

W najbliższą niedzielę po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 7.30 zmiana tajemnic różańcowych. Ofiarą złożoną w tym dniu na tacę wesprzemy prace wykończeniowe w kościele .

Towarzystwo Pomocy im. Św. Barta Alberta składa serdeczne podziękowanie dla ofiarodawców za dary pieniężne złożone w Wielką Sobotę do puszek w wysokości 4504 zł. Dzięki ofiarodawcom, których lista znajduje się na tablicy ogłoszeń 115 rodzin otrzymało paczki świąteczne . Pieniądze zebrane do puszek będą wykorzystane na prowadzenie kuchni.