Ogłoszenia duszpasterskie III Niedzieli Adwentu /13.12.2020r. /

12 grudnia 2020

Dziś przypada 39 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca, aby z tej okazji włączyć się w inicjatywę „Ofiarom stanu wojennego zapal Światło wolności”, która polega na postawieniu w oknie swoich domów zapalonej świecy w dniu dzisiejszym o godz. 19.30.  Jest to nawiązanie do historycznych gestów św. Jana Pawła II .

W czwartek rozpocznie się nowenna do Bożego Narodzenia, która będzie śpiewana na porannych i popołudniowych roratach.

W sobotę będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Będziemy spowiadać w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15.00- 17.00. Ponieważ księża będą w konfesjonałach , nie będzie udzielania Komunii Św.

Wraz z tegorocznym Adwentem rozpoczął się w Kościele rok Św. Józefa. Przypada on w 150 rocznicę ogłoszenia Św. Józefa  Patronem Kościoła Powszechnego. Z racji przeżywanego roku Św. Józefa w następujące dni można uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami : uroczystość Św. Rodziny ; 19 marca; 1 maja oraz 19-tego dnia każdego miesiąca.

W zakrystii są do nabycia świece Caritas, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Każda zakupiona świeca to nadzieja na lepszy los dla wielu tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.

Pan organista Andrzej Stawczyk składa podziękowanie wszystkim, którzy przyjęli go z opłatkiem i złożyli ofiarę za jego całoroczną posługę w naszej parafii. Osoby, które z różnych przyczyn nie nabyły jeszcze opłatków mogą to uczynić w zakrystii.

W zakrystii można zapoznać się i zamówić modlitewnik ku czci Św. Rocha, Patrona w dobie pandemii.  Żyjemy w czasach epidemii, która dotyka przede wszystkim chorych i cierpiących z powodu zakażenia, ale również całe społeczności poprzez obostrzenia i utrudnienia. Wiele osób opłakuje swoich najbliższych, którzy zmarli na skutek Covid-19, ale również przez trudności z dostępem do lekarza. Św. Roch był  pielgrzymem, który miał do spełnienia jedną misję – opiekuna chorych podczas zarazy.  Książka jest zbiorem modlitw, litanii i nowenn, którymi posługują się wierni w wielu sanktuariach i kościołach, nie tylko w Polsce, ale także we Włoszech i Francji.