Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedzieli Wielkanocy / 03.05.2020r./

2 maja 2020

Rozpoczęty Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele uwrażliwia nas na obecność i służbę robotników Pańskiego żniwa. Módlmy się by dzisiejszemu światu nie zabrakło autentycznych świadków i apostołów Chrystusa i Jego Ewangelii. Prośmy również za kapłanów i alumnów pochodzących z naszej parafii, diakona Pawła oraz o nowe  powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty.

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie majowym; w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00; w niedziele o godz. 16.30.

Jutro w liturgii wspominamy Św. Floriana , patrona strażaków. Pamiętajmy w modlitwie o strażakach zarówno zawodowej jak i ochotniczych Straży Pożarnych, by swoją pracą, służbą i codziennym życiem realizowali treść strażackiego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

W czwartek o godz. 17.00 Msza św. dla Apostolatu Maryjnego. Pół godz. przed Mszą św. modlitwa różańcowa.

Ks. proboszcz składa podziękowanie za ofiary złożone na prace przy wykańczaniu wnętrza Kościoła: K.R. nr V za ofiarę w wysokości 1 tys. zł. oraz wszystkim, którzy w miesiącu kwietniu oraz w dniu dzisiejszym wsparli ten cel. Składamy również podziękowanie za wszelkie przejawy życzliwości oraz gesty wsparcia w tym niełatwym czasie do funkcjonowania i utrzymania parafii .