Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedzieli Wielkiego Postu /11.03.2018r./

10 marca 2018

Rozpoczęte dziś rekolekcje wielkopostne będą trwały do środy włącznie.Szczegółowy program znajduje się w „Posłańcu Parafialnym”, na naszej internetowej stronie oraz na tablicy ogłoszeń. Dzieci będą miały skrócone lekcje w szkole by uczestniczyć w spotkaniu rekolekcyjnym o godz. 15.00.

Przy wyjściu z kaplicy zarówno dziś jak i w kolejne dni można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

W czasie trwania rekolekcji kancelaria parafialna będzie nieczynna.

Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w pielgrzymce do Fatimy i Santiago de Compostela w lipcu tego roku proszone są o zabranie z zakrystii formularza zgłoszenia uczestnictwa . Wypełniony formularz wraz z zaliczką 500 zł. prosimy złożyć  w najbliższą niedzielę u p. Krzysztofa.