Ogłoszenia duszpasterskie I Niedzieli Wielkiego Postu /05.03.2017r./

5 marca 2017

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16). Zachęcamy do rozważania Męki Pańskiej na nabożeństwach:

Drogi Krzyżowej

  • dla dzieci o godz. 16.30
  • dla dorosłych po Mszy św. o godz. 17.00
  • dla młodzieży o godz. 19.00

oraz Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

  • w niedzielę o godz. 16.30.

ZAPRASZAMY!

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w IV niedzielę Wielkiego Postu /26 III/.

Jednym z uczynków wielkopostnych do praktykowania którego zachęca nas Kościół jest jałmużna wielkopostna. Dzieci składają swoją jałmużnę do przygotowanych skarbonek „Caritas”, dorośli do puszki umieszczonej w przedsionku kaplicy.

W Wielkim Poście swoją praktykę duszpasterską będzie odbywał w naszej parafii dkn Daniel Zadorski. Dołóżmy starań by wśród nas czuł się dobrze, życząc mu jednocześnie by był to czas zdobywania pozytywnych doświadczeń duszpasterskich i umocnienia na ostatnim etapie przygotowania do kapłaństwa.

W środę na Mszach św. będziemy się modlić w intencji kobiet, by zapatrzone we wzór swojej Patronki – Matki Najświętszej z godnością i oddaniem wypełniały życiowe powołanie ciesząc się Jej pomocą i wstawiennictwem.

Ks. Proboszcz składa podziękowanie Kołu Różańcowemu nr III za ofiarę w wysokości 1 tys. zł. na  budowę Kościoła.