Ogłoszenia duszpasterskie I Niedzieli Wielkiego Postu /10.03.2019r./

10 marca 2019

W Wielkim Poście jesteśmy zaproszeni by w świetle męki Pańskiej spojrzeć na nasze życie.

Zapraszamy do rozważania Męki Pańskiej na nabożeństwach : Drogi Krzyżowej odprawianej w każdy piątek                  – dla dzieci o godz. 16.30

– dla dorosłych po Mszy św. o godz. 17.00

– dla młodzieży o godz. 19.00

oraz Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym w niedziele o godz. 16.30.

W Wielkim Poście spotkanie scholi dziecięcej „Boże Echo” odbywać się będzie w piątki o godz. 17.00.

Post, modlitwa i jałmużna to praktyki wielkopostne, które mają wzbudzić w nas ducha pokuty oraz otworzyć na Boże miłosierdzie oraz na drugiego człowieka. W przedsionku kaplicy do oznaczonej puszki można przez cały Wielki Post składać jałmużnę, która będzie przeznaczona na wsparcie naszego włoszczowskiego Hospicjum.

W czwartek o godz. 17.00 Msza św. i spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Pół godz. przed Mszą św. modlitwa różańcowa.

W ramach poznawania osoby oraz drogi do świętości naszego Patrona Bł. ks. Józefa Pawłowskiego organizowany jest przez naszą parafię konkurs dla dzieci ze Szkoły Podstawowej zatytułowany „Słowem i pędzlem o naszym Patronie”. Zasady uczestnictwa w konkursie zostaną przekazanie dzieciom na katechezach przez panie katechetki. Trwają starania o proces kanonizacyjny 108 Męczenników, w tym naszego Patrona. Prosimy również by osoby, które doznały szczególnych łask za przyczyną bł. ks. Józefa Pawłowskiego zgłaszały się ks. proboszcza.