Ogłoszenia duszpasterskie I Niedzieli Wielkiego Postu /18.02.2018r./

17 lutego 2018

Jedną z praktyk wielkopostnych jest jałmużna, która uczy wrażliwości i otwiera serce na potrzeby innych . Przez czas Wielkiego Postu można składać jałmużnę wielkopostną do puszki przy głównym wyjściu z kaplicy. Jak co roku dzieci mogą składać jałmużnę do przygotowanych skarbonek, które można zabrać z zakrystii .

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej odprawianej w piątek:

– dla dzieci o godz. 16.30

– dla dorosłych po Mszy św. o godz. 17.00

– dla młodzieży o godz. 19.00

oraz Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 16.30. Na Mszy św. o godz. 17.00 nie będzie kazania. Uczestnicząc w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w IV Niedzielę Wielkiego Postu.

W Wielkim Poście w naszej parafii będzie odbywał diakońską praktykę i zdobywał doświadczenie duszpasterskie diakon Daniel Olejarczyk. Życzymy mu , bo był to dla niego czas ubogacenia, umocnienia w powołaniu oraz pozytywnych doświadczeń zdobytych w naszej wspólnocie.

Zachęcamy do obejrzenia na naszej internetowej stronie fotograficznej relacji z poświęcenia i wręczenia sztandaru dla Rycerzy Kolumba naszej parafii.