Ogłoszenia duszpasterskie Niedzieli Zesłania Ducha Świętego /12.06.2019r./

8 czerwca 2019

Dzisiejszym śpiewem Alleluja kończymy okres Wielkanocy i rozpoczynamy Czas Zwykły roku kościelnego.

Jutro, w drugi dzień Zielonych Świąt oddamy cześć NMP Matce Kościoła. Msze św. odprawiane będą o godz. 6.30; 8.00; 16.00 i 18.00 . Nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. o godz. 16.00.

W czwartek o godz. 20.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie , któremu będzie przewodniczył ks. Zbigniew Kądziela. Spowiedź 20 min. przed Mszą św.

W sobotę w Wiślicy odbędzie się XVII diecezjalne spotkanie młodzieży naszej diecezji. Oprócz uwielbienia Chrystusa eucharystycznego występ ciekawych zespołów w tym Mietka Szcześniaka. Zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. Kamila.

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość odpustową przeniesioną z 12 czerwca. Na Mszach św. dopołudniowych dzieci zaprezentują program oparty na piosenkach i wierszach nagrodzonych w konkursie o naszym Patronie. Prace rysunkowe zostaną zaprezentowane na przygotowanej ekspozycji. Sumie odpustowej o godz. 12.00 będzie przewodniczył ks. Szymon Górski. Po sumie uroczysta procesja wokół kaplicy. Zapraszamy poszczególne grupy, dzieci oraz asystę liturgiczną.

W przyszłą niedzielę Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta we Włoszczowie kwestować będzie przed naszą kaplicą na rzecz osób i rodzin skrajnie ubogich z terenu naszego miasta i gminy, którzy korzystają z gorących posiłków w prowadzonej przez Towarzystwo kuchni.

Ks. proboszcz składa podziękowanie K.R nr II za ofiarę w wysokości 400 zł. na prace wykończeniowe przy kościele.