Ogłoszenia duszpasterskie Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego /12.04.2020r./

11 kwietnia 2020

Jutro w drugi dzień Świąt Msze św. odprawiane będą według porządku niedzielnego. Corocznym zwyczajem udawaliśmy się w tym dniu na cmentarz by zanieść na groby naszych bliskich wielkanocne światło i modlić się w ich intencji. W tym roku z racji zakazu jest to niemożliwe. Pragniemy jednak ten zwyczaj podtrzymać. O godz. 15.00 w naszym sanktuarium zostanie odprawione nabożeństwo z modlitwą za zmarłych. Zapraszamy do włączenia się w nią poprzez przekaz internetowy.

Przez cały tydzień trwa Oktawa Wielkanocy w której celebrujemy tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa i składamy Bogu dziękczynienie za dzieło naszego odkupienia.

Przyszła niedziela obchodzona jest jako Święto Miłosierdzia Bożego. Ustanowił go dla całego Kościoła św. Jan Paweł II w dniu kanonizacji S. Faustyny Kowalskiej. Ustanowienia tego święta domagał się Jezus w objawieniach Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. W tym dniu o godz. 15.00 w naszym sanktuarium nabożeństwo bo Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez przekaz internetowy.

W każdy piątek o godz. 15.00 zapraszamy do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia i modlitwy przez wstawiennictwo Bł. Ks. Józefa Pawłowskiego. W tej piątkowej modlitwie pragniemy modlić się o dar zdrowia dla chorych, o życie wieczne dla zmarłych oraz o Bożą opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich, którzy w wieloraki sposób opiekują się chorymi i osobami starszymi. Koronka będzie odmawiana w naszym sanktuarium z udziałem 5 osób, pozostałych zachęcamy do łączności modlitewnej.