Ogłoszenia duszpasterskie V Niedzieli Wielkiego Postu /21.03.2021r./

21 marca 2021

Rozpoczete dziś misje święte będą trwały do piątku włącznie. Program misji znajduje się na naszej internetowej stronie oraz na tablicy ogłoszeń. Był również wydrukowany w „Posłańcu Parafialnym” z ubiegłej niedzieli. Jest on jeszcze dostępny przy głównym wyjściu z kaplicy. W piątek w godz. dopołudniowych udamy się do chorych. Osoby, które pragną skorzystać z posługi sakramentalnej prosimy o zgłaszanie w zakrystii. W piątek będzie odprawiana tylko jedna Droga Krzyżowa dla wszystkich o godz. 15.00. Módlmy się w intencji misji, by był to dla naszej wspólnoty czas umocnienia i pogłębienia wiary.

W czwartek będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego . Jest to zarazem Dzień Świętości Życia połączony z adopcja dziecka poczętego. Zachęcamy by w tym dniu rozpocząć adopcję dziecka poczętego i towarzyszyć mu przez 9 miesięcy swoją modlitwą. Osoby, które zechcą rozpocząć adopcję prosimy o zgłaszanie się przed Mszami św. do zakrystii.

W sobotę spowiedź wielkopostna w naszej parafii. Księżą spowiadać będą w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15.00 – 17.30. W godzinach spowiedzi udzielana będzie Komunia Św.

W przyszłą niedzielę opisem Męki Pańskiej rozpoczniemy Wielki Tydzień by razem z Chrystusem przejść drogę od wjazdu do Jerozolimy po Poranek Zmartwychwstania.

Przy wyjściach z kaplicy zarówno dziś jak i w przyszłą niedzielę można składać ofiary na kwiaty do Gromu Pańskiego.

Ks. proboszcz składa podziękowanie za ofiary złozone w minionym tygodniu na prace przy kościele.

W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne Caritas.