Ogłoszenia duszpasterskie V Niedzieli Zwykłej /5.02.2017r./

4 lutego 2017

Składamy podziękowanie wszystkim, którzy pracowali przy demontażu szopki oraz dekoracji bożonarodzeniowych w naszej kaplicy.

Jutro odpust w parafii Krasocin z racji wspomnienia św. Doroty, patronki parafii.

W czwartek o godz. 17.00 Msza św. i spotkanie dla Koła Przyjaciół Radia Maryja.

Składamy podziękowanie wszystkim, którzy zarówno poprzez składanie surowców wtórnych jak i ofiary pieniężne włączają się w ufundowanie sztandaru dla Rycerzy Kolumba naszej parafii.

Ks. Proboszcz składa podziękowanie Kołu Różańcowemu nr II za ofiarę na budowę kościoła w wysokości 700 zł. oraz wszystkim parafianom naszej i sąsiedniej parafii za ofiary złożone na ten cel w miesiącu styczniu.

Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek informuje, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, termin składania ankiet oraz umów został przedłużony do 17 lutego. Mieszkańców Gminy Włoszczowa zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na dodatkowe spotkanie informacyjne które odbędzie się 6 lutego /poniedziałek/ o godz. 19.15
w Domu Kultury we Włoszczowie.