Ogłoszenia duszpasterskie XIV Niedzieli Zwykłej /3.07.2016r./

2 lipca 2016

Przypominamy, że w miesiącach lipiec-sierpień w dni powszednie odprawiane są dwie Msze św. : o godz. 6.30 i 17.00. Spowiedź 15 min. przed Mszą św.W przyszłą niedzielę należy dokonać wpłaty pozostałej sumy na pielgrzymkę do Włoch organizowaną w dniach 8 – 16 września. Są jeszcze wolne miejsca.

Ks. proboszcz składa podziękowanie K.R. nr. VII z Woli Wiśniowej za ofiarę w wysokości 1000 zł. na pokrycie kościoła , uczestnikom pielgrzymki do Dachau za ofiarę w wysokości 1130 zł. oraz wszystkim, którzy złożyli ofiarę na ten cel w miesiącu czerwcu.

W minionym tygodniu została sprowadzona blacha i zostały wznowione prace przy pokryciu kościoła. Zakończone też zostały prace remontowe bocznych schodów od zachodniej strony kaplicy. Koszt remontu to 3700 zł.

W minioną środę przedstawiciele naszej parafii nawiedzili obóz koncentracyjny w Dachau, miejscu męczeńskiej śmierci naszego Patrona. We Mszy św. sprawowanej w tym szczególnym miejscu modliliśmy się we wszystkich przedstawionych intencjach oraz w intencji całej naszej parafii i dzieła budowy świątyni. Ponieważ nie mamy żadnych relikwii naszego świętego Patrona ważna jest dla nas każda pamiątka związana z Jego życiem i męczeńską śmiercią. Pamiątką z tej szczególnej wizyty będzie ziemia przywieziona z obozu w Dachau , która będzie umieszczona przy obrazie bł. ks. Józefa Pawłowskiego.