Ogłoszenia duszpasterskie XX Niedzieli Zwykłej /20.08.2017r./

19 sierpnia 2017

W polskim Kościele przeżywamy obecnie Rok Świętego Brata Alberta. Ten współczesny święty jest dla dzisiejszego człowieka przykładem służby Chrystusowi w bliźnich zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. W najbliższy piątek na Mszy św. o godz. 17.00 z inicjatywy Rycerzy Kolumba naszej parafii zostanę wprowadzone do naszego sanktuarium relikwie Świętego Brata Alberta. Przez tydzień będziemy się modlić przez Jego wstawiennictwo a w najbliższą niedzielę po Mszach św. ucałowanie relikwii.

W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W łączności z pasterzami naszego Kościoła oraz pielgrzymami , którzy w tym dniu przybywają przed cudowny wizerunek Czarnej Madonny odnowimy Śluby Jasnogórskie. Msze św. odprawiane będą według porządku z dnia powszedniego.

Zakończone zostały prace przy wykonaniu instalacji odwodnienia kościoła. Kosztowały one 19 tys. zł.

Ks. proboszcz składa podziękowanie uczestnikom rowerowej pielgrzymki do Wielgomłynów za ofiarę na budowę kościoła w wysokości 600 zł.