Ogłoszenia duszpasterskie XXX Niedzieli Zwykłej /23.10.2016r./

22 października 2016

Rozpoczęty dziś Tydzień Misyjny przypomina nam, że głoszenie ewangelii Jest podstawowym zadaniem Kościoła zleconym przez samego Chrystusa. Nakaz misyjny „Idźcie i nauczajcie..” jest ciągle aktualny i skierowany do każdego z nas . Przyjętą wiarę mamy pogłębiać, umacniać i nią się dzielić.

W najbliższy piątek o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym przy mogiłach poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny odbędzie się Apel Poległych w którym oddamy cześć i ogarniemy modlitwą poległych w tzw. „Krwawej Niedzieli Włoszczowskiej” oraz wszystkich poległych za Ojczyznę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Przez cały miesiąc październik trwa w naszej diecezji nieustanna 24 – godzinna Modlitwa Różańcowa przed Najświętszym Sakramentem. W tę modlitwę pragnie się włączyć również nasza parafia. W najbliższą środę po Mszy św. o godz. 18.00 rozpocznie się 24 godzinne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Odmawiając wszystkie 5 części różańca Św. poszczególne Koła Różańcowe, grupy modlitewne naszej parafii oraz wszyscy, którzy wierzą w skuteczność modlitwy będą się modlić modlitwą różańcową. Intencje modlitewne, które towarzyszą temu czuwaniu, oraz program czuwania w naszym Sanktuarium znajdują się: w „Posłańcu Parafialnym”, na naszej internetowej stronie parafialnej oraz na tablicy ogłoszeń.

12 listopada, w sobotę pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego odbędzie się diecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach. Program pielgrzymki znajduje się w „Posłańcu Parafialnym” oraz na naszej internetowej stronie parafialnej. Zapisów na wyjazd można dokonywać w zakrystii.

Ks. Proboszcz składa podziękowanie II grupie pielgrzymów w Pieniny i do Zakopanego za ofiarę na dach kościoła w wysokości 940 zł. Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin będzie odprawiona 13 listopada o godz. 12.00.

Składamy podziękowanie Fundacji „Folwark Podzamcze” za ornat z wizerunkiem Św. Huberta ofiarowany dla naszej parafii.