Paczki Caritas

23 grudnia 2016

Nasza Caritas Parafialna, składa podziękowanie wszystkim ludziom dobrej woli za ofiarowane produkty żywnościowe które składane były przez cały Adwent. Ofiary w wysokości 2,5 tys. zł. złożone w ciągu roku oraz adwentowy dar pozwoliły na przygotowanie ok. 100 paczek żywnościowych z racji Św. Mikołaja i świąt Bożego Narodzenia, którymi zostały obdarowane rodziny w trudnej sytuacji materialnej.

Dziękujemy również wszystkim, którzy poprzez zakup świecy Caritas wsparli Dzieło Pomocy Dzieciom.