Z racji obchodzonej jutro setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zapraszamy  do wysłuchania koncertu na cześć naszego wielkiego rodaka, który swoim życiem i nauczaniem zmieniał oblicze tej ziemi. Koncert będzie można obejrzeć jutro na stronach : Domu Kultury Czytaj dalej

Według nowego limitu wiernych w kościołach / 1 osoba na 10 m. kw./  w naszej kaplicy we Mszach św. i nabożeństwach może uczestniczyć 73 osoby. Można również uczestniczyć we Mszach św. i nabożeństwach na zewnątrz zachowując bezpieczny odstęp.

KOMUNIKAT

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego prosi, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z Czytaj dalej

Rozpoczęty Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele uwrażliwia nas na obecność i służbę robotników Pańskiego żniwa. Módlmy się by dzisiejszemu światu nie zabrakło autentycznych świadków i apostołów Chrystusa i Jego Ewangelii. Prośmy również za kapłanów i alumnów pochodzących z naszej parafii, diakona Pawła oraz o nowe  powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty.

Czytaj dalej