Zgodnie z nowym zarządzeniem obowiązującym od 20 kwietnia liczba uczestników Mszy św. i nabożeństw w miejscach kultu jest uzależniona od powierzchni. Przyjęto limit 1 osoba na 15 m. kw. Zgodnie z tym rozporządzeniem w naszym sanktuarium może uczestniczyć do 30 osób.


„Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc.  Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź.                   Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.”

Czytaj dalej

Rada Konferencji Episkopatów Europy oraz Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, w uzgodnieniu z Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej, wystąpiła z inicjatywą – „Światło nadziei dla świata”.

Przewodniczący ww. gremiów zwracają się z prośbą o zapalenie świecy w oknach mieszkań i domów w Czytaj dalej


Dzisiejszy dzień to dzień ciszy i adoracji Pana Jezusa w grobie. Jak mówi starożytna homilia paschalna: „Wielka cisza spowija ziemię, bo król śpi”.

Czytaj dalej