„Oto Człowiek”

„Niech pochłonie cię obraz najdoskonalszego, najpiękniejszego, najcudowniejszego Człowieka, jaki chodził po tej ziemi, żebyś zobaczył w Nim siebie, żebyś dostrzegł w Jego udręczeniu, Jego cierpieniu i upodleniu a wreszcie w Jego śmierci to wszystko co cię spotyka .

Czytaj dalej

Do czasu obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia /t.j. do 19.04./ do kaplicy na Liturgię Triduum i Świąt wpuszczanych będzie tylko 5 osób. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencje Mszy św.

Od dziś drogą internetową można uczestniczyć we wszystkich Mszach św. i nabożeństwach odprawianych w naszym sanktuarium. By mieć dostęp do transmisji należy wejść w zakładkę „kamera online”.

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Czytaj dalej

Według niektórych teologów w misteryjnym przeżywaniu „uczestnictwa z oddalenia” bardziej pomocna jest transmisja radiowa niż telewizyjna.

Tysiące polskich katolików zasiądą zapewne jutro przy komputerach, telewizorach i radioodbiornikach podczas transmisji niedzielnej Mszy świętej. Co się wtedy dzieje? Oglądamy Eucharystię? Słuchamy modlitw? Uczestniczymy w liturgii? Dostępujemy łaski sakramentu? Jesteśmy w komunii z Bogiem i współwyznawcami? Jak ma się transmisja do Mszy jako takiej?

Czytaj dalej